تفاوت بین واژینوپلاستی و پرینورافی در چیست؟

تفاوت بین واژینوپلاستی و پرینورافی در چیست؟

 

تفاوت بین واژینوپلاستی و پرینورافی

واژینوپلاستی و پرینورافی هر دو به عنوان یک عمل جراحی برای تنگی واژن شناخته می‌شود ولی موضوعی که وجود دارد تفاوت بین آن‌ها می‌باشد. پرینورافی یک جراحی می‌باشد که باعث ترمیم پرینه می‌شود و در آن طرف عمل واژینوپلاستی یک عملی است که کمک می‌کند دیواره‌های واژن را به هم دیگر نزدیک کرد. در ادامه امیدواریم با اطلاعاتی که به دست می‌آورید، بتوانید با آگاهی کامل تصمیم خودتون را در خصوص انجام عمل‌های جراحی بگیرید.

Dr. Pouran Hajian
© Copyright 2022. All rights reserved باهمکاری آسکین گرافیک
ASKIN GRAPHIC Co.